SZITI Egyesület

Társadalmi Vállalkozással a térség gazdasági fejlesztéséért

Regionális

Rólunk I Bemutatkozás

Társadalmi Vállalkozás

A SZITI Egyesület a BossConnect Mentor Programmal közösen a GINOP-5.1.7-17-2018-00144 pályázat keretein belül új kezdeményezést valósít meg a régióban, Társadalmi vállalkozással a térség gazdasági fejlesztéséért projektben. 

A társadalmi vállalkozás fejlesztendő gazdasági tevékenységei a munkaerő toborzási és fejvadász szolgáltatás. A társadalmi vállalkozás által nyújtani kívánt szolgáltatások: – Fejvadászat és – opcionálisan – a kiválasztott munkatárs fizetős mentorálása; – Kiszervezett talent menedzsment szolgáltatás (tanácsadás, fizetős mentoring); – Startupokra szabott tanácsadás; – Executive tanácsadás vállalatvezetők számára; – Exportképesség fejlesztését célzó tanácsadás KKV-knak.

A projekt társadalmi küldetése: a tehetséges fiatalok mentorálása. A szerződött támogatás összege: 29.997.176 Ft. A támogatás mértéke (%-ban): 96,93%. Összköltség 30 947 299 Ft, A projekt tervezett fizikai befejezése: 2021.02.17., tényleges fizikai befejezés: 2020.11.30. A GINOP-5.1.7-17-2018-00144 projekt megvalósítási helyszíne: 6721 Szeged, Zárda u. 6.

Küldetésünk

SZITI Egyesület fő célja

A Szervezet stratégiai célja a hátrányos helyzetűek és a tágabb magyar munkaerő-piac feszültségeinek csökkentése, a 2018-2020-as időszakban a munkaerő-hiány oldása és a munkanélküliség egyidejű mérsékelése. Korábbi – a hátrányos helyzetűeket célzó – mentoring tevékenységünk mellett új célkitűzésünkként, a fiatal szakemberek mentorálása révén a társadalom kohézióját is erősítjük: a sikeres cégvezetők ingyenesen fejlesztik a hátrányos, vagy átlagos körülmények közül induló pályakezdőket.  Működésünkre vonatkozó fontos stratégiai célunk, hogy társadalmi vállalkozásunk jövedelemtermelő ága fenntartható módon biztosítani tudja a társadalmi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

A társadalmi vállalkozás által nyújtani kívánt szolgáltatások

Fejvadászat (MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS)

Kiszervezett talent menedzsment

Startupokra szabott tanácsadás

Executive tanácsadás

Exportképesség fejlesztés

 

Szolgáltatások

Miben tudunk segíteni?

A projekt keretében kialakításra kerülő társadalmi vállalkozás mentorálással összekapcsolt munkaerő-közvetítést és mentorálást  valósít meg, elsősorban a helyi KKV-k számára. Az egységes tanácsadói szolgáltatás nyújtásához szükséges tanácsadói állományt a BossConnect 80 szakemberének a bevonásával, valamint 15 főnyi helyi tanácsadó bevonásával biztosítjuk. 

w

Mentorálás

A BossConnect Mentor Program az ország legnagyobb, társadalmi célú mentor szervezete, amely cégvezetők személyes tapasztalat-átadásával támogatja tehetséges fiatalok vállalati karrierjét, vagy induló vállalkozásainak sikerességét. A mentorálás havi legalább egyszeri személyes konzultációt jelent, és legalább fél évig tart, ami tetszés szerint meghosszabbítható. Ezzel elsősorban üzleti szemléletű vállalkozásfejlesztést és vezetői utánpótlás-képzést nyújtunk fiatal vállalkozóknak és nagyvállalati karriert építőknek, de számos „útkeresőnek” is adunk tanácsot a továbblépést illetően.

Z

Munkaerő-közvetítés

Kiválasztjuk a legjobbakat! A megbízó igényeinek megfelelő munkavállaló jelöltek toborzása után sor kerül a kiválasztási, személyes interjúztatási folyamatra, melybe a megbízó is igény szerint bekapcsolódhat.

Startup tanácsadás

A kimagaslóan nagy növekedési potenciállal bíró, már meglévő vagy induló vállalkozások felkarolását fontos kiegészítő bevételszerző célként kezeljük, ugyanis komoly ökoszisztéma és tőke épült a továbbfejlesztésükre.

Kiszervezett mentoring

E szolgáltatásunk keretében vállaljuk, hogy a megbízó ügyfél által kijelölt junior (már meglévő) munkavállalója számára az előbbihez hasonló keretekben, fizetős mentori szolgáltatást biztosítunk a fejlődésért.

Executive tanácsadás

A BossConnect 200+ fős, és a 20 fős helyi tanácsadói közösségéből választanak ki olyan tanácsadót, aki alkalmi konzultációkkal támogatják a megrendelő felsővezetőjének döntéseit. Kiemeleten fontos terület, hiszen a vezetőtől függ a vállalat jövője és fejlődészi potenciálja, mely nagy hatással befolyásolja a profitnövekedést is.

Digitális tréning

Célja felszámolni azt a hiányt, ami jelenleg a digitális világ követelményei és az eddigi vállalatvezetői gyakorlatunk között húzódik. A digitális világ eszközeinek használatával és lehetőségeinek kiaknázásával vállalatunk működését hatékonyabbá és gyorsabbá tehetjük, digitális lábnyomunkat szabályozhatjuk, sikerességünket növelhetjük. 

Exportképesség fejlesztés

Célja a külpiaci terjeszkedésben érdekelt működő célzó KKV-k vezetőinek, tulajdonosainak olyan tanácsadó biztosítása, aki hatékonyan tudja támogatni a vállalat exportképességének fejlesztését. Ugyanakkor nem csak az exportképesség fejlesztésében, hanem a vállalatfejlesztésében is nyújtunk tanácsot.

vállalkozás I karrier I Lehetőség

Válasz Mentort!

• Ha vállalkozó vagy: a 3. évet megérő induló vállalkozások arányát 25%-ról 75%-ra javítja, ha van mentoruk;

• Ha nagyvállalati karriert építesz: nagyvállalati mentoráltjaink hamarabb lépnek előre és kapnak fizetésemelést;

• Ha dilemmád van a kétféle karrier között: útkeresőink 80%-a lépett tovább a mentorálás fél éve alatt.

Bemutatkozik a SZITI Egyesület

BLOG SZITI I Cikk Bemutatkozik a SZITI Egyesület A SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 1991-ben alakult, regionális, kiemelten közhasznú szervezet. Az Egyesület egyik legfontosabb feladata a SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése. A SZTI...

Munkaerő kérdése Szegeden

BLOG SZITI I Cikk Munkaerő kérdése Szegeden A tanácsadás kialakulása szorosan kapcsolódik a különböző segítő szakmák fejlődéstörténetéhez. A segítő emberi kapcsolatok szakmává válása (professzionalizálódása) az emberi kultúrák fejlődésével szükségszerűen együtt járó...

Fiatalok megtartása Szegeden

BLOG SZITI I CikkFiatalok megtartása Szegeden! Szeged, igen kiemelkedő város a tehetséges fiatalok szempontjából. Sokat hallhatunk az SZTE karairól vagy akár a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyről, mely az ország egyik legrangosabb tanulmányi versenye. Az mindenki...

Tehetséggondozás Szegeden

BLOG SZITI I Cikk Tehetséggondozás Szegeden! A jelenlegi gazdasági- és társadalmi helyzetben világszerte növekszik a kereslet a tehetségek iránt. A tehetséggondozás egyik kiemelt területe a magyar nevelésnek. Viszont napjainkban nem csak a nevelésben van fontos...

BossConnect Mentor Program

BLOG SZITI I CikkSzegeden is indul a BossConnect Mentor Program! Szegeden is elindul a fiatalokat támogató BossConnect Mentor Program a SZITI Egyesület közreműködésével a GINOP-5.1.7-17-2018-00144 pályázat keretein belül.Mikor a BossConnect elindította a Mentor...

Lépj kapcsolatba

1118 Budapest, nagyszeben út 24.
+3630 900 1627
info@bossconnect.com

KONTAKT

Egyesület székhelye

6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5.

Egyesület Telefonszáma

06-20/566-2985

Egyesület EMAIL címe